Biogramy członków

dr Magdalena Stasieczek-Górna

Absolwentka filologii słowiańskiej (bohemistyka), dziennikarstwa oraz dodatkowej specjalizacji Glottodydaktyka polonistyczna na Uniwersytecie Warszawskim. W 2016 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Problemy szyku wyrazów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Implikacje glottodydaktyczne. Jest wykładowcą w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie oprócz lektoratów języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach, prowadzi warsztaty dla obcokrajowców poświęcone muzyce popularnej oraz warsztaty stylistyczne i redaktorskie. Jest współprowadzącą bloku przedmiotów językoznawczych na studiach podyplomowych Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego w Centrum „Polonicum”. Od 2009 r. prowadzi lektoraty języka polskiego oraz zajęcia tandemowe w ramach Letnich Kolegiów Polsko-Austriackich. Współprowadziła warsztaty metodyczne dla nauczycieli z Ukrainy (Dniepropietrowsk – 2011 r.) i z Rosji (Rostów nad Donem – 2015 r.). Od 2012 r. jest członkinią Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół składni (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień szyku wyrazów) i problemu błędu językowego w glottodydaktyce oraz nowych technologii w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: