Biogramy członków

Karolina Kowalcze-Franiuk

Polonistka, glottodydaktyk, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego; doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ, lektorka języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie w Genui (od 2008 r.).

Zakres aktualnych badań naukowych: dwujęzyczność polsko-włoska i tożsamość kulturowa przedstawicieli emigracji post-solidarnościowej we Włoszech.

Zainteresowania badawcze: proces kształtowania się tożsamości kulturowej osób dwu- i wielojęzycznych; wyrażanie emocji przez osoby dwujęzyczne; nauczanie/uczenie się języka polskiego jako obcego, drugiego, odziedziczonego dorosłych i dzieci; język jako narzędzie samorealizacji.

Publikacje:

Przemiany tożsamości językowej i kulturowej dwujęzycznych Polaków we Włoszech, w: Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg-Opole 10-13 lipca 2012, Opole 2015, s. 559-565;

Język polski jako narzędzie do samorealizacji – uwagi na marginesie pracy lektora języka polskiego na Uniwersytecie w Genui, w: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, Toruń 2015, s. 379-390;

Specyfika badania dwujęzyczności polsko-włoskiej w paradygmacie kulturowym – zarys problemu, w: ΦΙΛΟΙΝ. Scritti in onore di Mario Enrietti e Renato Gendre, „Alessandria”, 2013, nr 6, s. 243-255;

Polski (anty)kryminał kobiecy, czyli kilka uwag o Joannie Chmielewskiej, w: Giallo Rosa Slavo, Pisa 2010, s. 67-77;

Bilingwizm w sytuacji komunikacyjnej wyrażania emocji. Studium przypadków dwujęzyczności polsko-włoskiej, w: Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, Kraków 2009, s. 49-84.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: