Biogramy członków

mgr Zyta Monika Oksztul

Absolwentka filologii romańskiej i polskiej (nauczanie języka polskiego jako obcego). W latach 2009-2014 lektorka języka polskiego i kultury polskiej na Uniwersytecie Al. I. Cuzy w Jassach (Rumunia). Doktorantka w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje nad rozprawą poświęconą glottodydaktyce polonistycznej w Rumunii pod opieką naukową prof. dr hab. Bronisławy Ligary. Zainteresowania badawcze: glottodydaktyka polszczyzny, historia nauczania języka polskiego i kultury polskiej, biografistyka polonijna, polonica w krajach romańskich.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: