Biogramy członków

dr Danuta Gałyga

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka filologii rosyjskiej UJ (1989) i słowiańskiej UJ (1993). W latach 1990-2004 była zatrudniona na stanowisku lektora w Instytucie Polonijnym UJ. Specjalizowała się w nauczaniu komunikacji grup początkujących. Jest autorką podręczników Ach, ten język polski. Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących (2001) oraz Jak to łatwo powiedzieć. Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących (2011). W latach 2004-2008 była członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Bristol. W 2014 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa za pracę pt. Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego w Instytucie Polonijnym UJ w latach 1996-2004. Obecnie jest zatrudniona w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ na stanowisku starszego wykładowcy.
Główne obszary zainteresowań to:
1. strategie nauczania/uczenia się a opanowanie języka obcego,
2. badanie efektywności nauczania języków słowiańskich (polskiego, rosyjskiego, czeskiego),
3. pomiar dydaktyczny a ewaluacja,
4. nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: