Biogramy członków

dr Maciej Ganczar

Historyk literatury niemieckiej, tłumacz literacki, autor publikacji do nauki języków specjalistycznych.

Maciej Ganczar jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (1998) oraz Uniwersytetu Szczecińskiego (2000). Studia doktoranckie odbył na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w roku 2007 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa niemieckiego. W latach 2001–2005 związany był jako wykładowca z Uniwersytetem Warszawskim. Równocześnie w okresie 2001–2004 prowadził zajęcia na Akademii Medycznej w Warszawie. Od roku 2001 jest związany z Akademią Finansów i Biznesu „Vistula”. W latach 2010–2012 gościnnie prowadził zajęcia na włoskim uniwersytecie Università del Salento w Lecce. Od marca 2013 roku pełni funkcję kierownika Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od roku 2009 jest rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego. Jest tłumaczem literatury pięknej. Karierę tłumacza literatury rozpoczął wydaniem dwutomowej antologii dramaturgii niemieckojęzycznej Współczesne sztuki młodych autorów niemieckich oraz Współczesne sztuki uznanych autorów niemieckich, 2010. W tym samym roku wydał zbiór dramatów Hermanna Brocha we własnym przekładzie Rozgrzeszenie. Z powietrza wzięte. Dramaty, 2010, rok później dramaty Wilhelma Genazino: Dobry Boże, spraw, żebym oślepł, 2011. Częściowo przełożył i wydał pod swoją redakcją dramaty najwybitniejszych pisarzy austriackich Ödöna von Horvátha (Dramaty zebrane. Tom I i II, 2012) oraz Arthura Schnitzlera (Dramaty wybrane. Tom I i II, 2014). Jest autorem licznych artykułów poświęconych dramaturgii niemieckojęzycznej oraz współredaktorem tomów poświęconych zagadnieniom przekładoznawczym: Rola tłumacza i przekładu w epoce wielokulturowości i globalizacji, 2012 oraz Tłumacz i przekład – wyzwania współczesności, 2013. Jest członkiem Międzynarodowej Grupy Roboczej Hermann Broch (Internationaler Arbeitskreis Hermann Broch) w Waszyngtonie, od roku 2011 pełni funkcję prezesa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Nauczaniem języka polskiego jako obcego Ganczar zajmuje się od roku 2009, kiedy to zaczął prowadzić lektoraty z języka polskiego na Akademii Finansów i Biznesu „Vistula”. W latach 2010-2012 gościnnie prowadził zajęcia również z języka polskiego jako obcego na włoskim uniwersytecie Università del Salento w Lecce. W roku 2013 razem z profesorem Piotrem Wilczkiem poprowadził Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej na Akademii Finansów i Biznesu „Vistula”. Od czterech lat na AFiB „Vistula” jest kierownikiem studiów podyplomowych z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. W roku 2014 uruchomił Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, która obok nauki języka polskiego proponuje słuchaczom bogaty program kulturalny.

Szczegóły pod linkiem
http://sjo.wum.edu.pl/content/letnia-szkola-jezyka-i-kultury-polskiej-dla-obcokrajowcow

Pod linkiem na stronach 21-22 znajduje się artykuł o ww. szkole.
http://mdw.wum.edu.pl/sites/mdw.wum.edu.pl/files/mdw_7_8_2014_internet.pdf

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: