Biogramy członków

Elżbieta Jurczak

Absolwentka filologii bułgarskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzania gospodarką europejską - podyplomowych studiów w języku francuskim poświadczonych dyplomem Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie i Houtes Etudes Commerciales (HEC) w Paryżu.
Od 1996 roku zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego. W Fundacji Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” prowadziła kursy na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajmowała się tworzeniem programów i prowadzeniem kursów języka biznesowego dostosowanych do potrzeb biznesmenów pracujących w Polsce. Program intensywnych specjalistycznych kursów języka polskiego jako obcego dla duchowieństwa powstały przy jej udziale został nagrodzony European Language Label dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych. W fundacji „Linguae Mundi” koordynowała też kursy języka polskiego jako obcego dla uchodźców.
Od 2010 roku kieruje Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Uczelni Łazarskiego, gdzie prowadzi i nadzoruje obowiązkowe zajęcia lektoratowe dla zagranicznych studentów uczelni, intensywne kursy wakacyjne, roczne i semestralne kursy przygotowawcze do studiów w języku polskim, inne kursy ogólne, tematyczne oraz kursy w ramach projektów unijnych (np. EILC 2010 -2013).
Od 2004 r. jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów działającej przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i bierze czynny udział w jej pracach.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: