Biogramy członków

dr Grzegorz Rudziński

Jest członkiem Stowarzyszenia od 2004 r. Ukończył studia polonistyczne w Uniwersytecie Łódzkim. Jesienią 1981 r. podjął pracę w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ. Uczył polszczyzny studentów z ponad 40 krajów świata. W latach 1990-1992 i 2008-2010 był wicedyrektorem Studium. Od marca 2007 jest adiunktem w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej. Od roku 2000 współpracuje z Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W listopadzie 2001 r. obronił pracę doktorską pt. Charakterystyka językowa tekstów naukowych z dziedziny ochrony środowiska. Wybór tematu miał związek z przygotowywaniem materiałów edukacyjnych dla studiujących w Polsce cudzoziemców. Promotorem pracy była pani prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak. Opublikował podręcznik do nauczania jpjo w odmianie technicznej, ponad 20 artykułów w czasopismach i tomach pokonferencyjnych, rozprawę: Charakterystyka językowa tekstów naukowych a glottodydaktyka (na materiale prac sozologicznych) oraz dwa zbiory dyktand. Albumy fotograficzne z jego tekstami, popularyzujące wiedzę o Polsce, zostały przetłumaczone na 8 języków. Pisywał kiedyś piosenki, do czego ma zamiar wrócić po habilitacji.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: