Przeczytane / Polecane

Język w kulturze, kultura w języku 3

pod red. Marty Vojtekovej, Preszów 2017

  W dniach 12-13 września 2016 roku w Preszowie odbyła się trzecia konferencja z cyklu Język w kulturze, kultura w języku. Przypomnijmy, że konferencja zorganizowana została przez Katedrę Studiów Środkowoeuropejskich Uniwersytetu Preszowskiego we współpracy z Instytutem Polskim w Bratysławie, Stowarzyszeniem „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego Jako Obcego oraz Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Efektem obrad jest tom pokonferencyjny zatytułowany Język w kulturze, kultura w języku 3, który właśnie się ukazał. Jest on zapisem naukowej oraz dydaktycznej dyskusji. Wygłoszone na konferencji referaty zostały podzielone na trzy grupy tematyczne: językowe kompetencje, kulturowe kompetencje i literackie kompetencje. Główna problematyka zamieszczonych w tomie artykułów obejmuje m.in. relacje zachodzące między językiem a kulturą, wybrane zagadnienia nauczania języka polskiego jako obcego, stan obecny i perspektywy w nauczaniu języków obcych, rolę literatury w nauczaniu artystycznego i specjalistycznego przekładu. Autorami artykułów są przede wszystkim członkowie Stowarzyszenia „Bristol” oraz polscy i zagraniczni nauczyciele języka polskiego reprezentujący uniwersytety ze Słowacji (Uniwersytet Preszowski, Uniwersytet Komeńskiego, Uniwersytet Mateja Bela), z Czech (Uniwersytet Karola, Ostrawski Uniwersytet), z Ukrainy (Narodowy Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie), ze Słowenii (Uniwersytet w Lublanie), z Polski (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski).
  Należy podkreślić, że zorganizowanie konferencji i wydanie tomu było możliwe dzięki pomocy Instytutu Polskiego w Bratysławie.

Bożena Kotula, Uniwersytet w Preszowie

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: