Przeczytane / Polecane

Bawimy się w polski 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012

A. Achtelik, B. Niesporek-Szamburska

     Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń są zapowiedzią serii wydawniczej do nauki języka polskiego, która jest adresowana przede wszystkim do dzieci polonijnych, dla których język polski jest językiem odziedziczonym i ma status języka pierwszego lub drugiego w domu.
     Z zaproponowanych materiałów dydaktycznych mogą także korzystać dzieci, które rozpoczynają naukę języka polskiego jako obcego, nie tylko w szkołach polonijnych. Bawimy się w polski idealnie wkomponowuje się obecnie w potrzeby rynku edukacyjnego, który musi sprostać potrzebom uczniom obcojęzycznym, stale pojawiającym się w polskich szkołach podstawowych.
     Podręcznik oraz ćwiczenia zawierają dobrze wyselekcjonowane słownictwo, które w pełni oddaje potrzeby leksykalne dzieci w wieku 8 – 12 lat. Znajdą w nim słowa i wyrażenia związane nie tylko ze szkołą, ale także z czasem wolnym (zabawa andrzejkowa, dyskoteka) oraz zainteresowaniami. W 20 lekcjach autorki prezentują leksykę w dialogach, które przede wszystkim przyjmują formę komiksu. Takie rozwiązanie powoduje, że podręcznik jest bardzo kolorowy i przyjazny młodemu odbiorcy.
     Autorki serii zdecydowały się także na wykorzystanie rysunków w prezentacji zagadnień gramatycznych, np. koniugacja czasowników chcieć, prosić czy poszczególnych przypadków. Materiał gramatyczny został ograniczony do minimum, które jest niezbędne do poprawnego wyrażania potrzeb przez dziecko. Na szczególną uwagę zasługuje to, że zadania służące wdrażaniu oraz automatyzacji poszczególnych treści gramatycznych zostały przygotowane ze Standardami Wymagań Egzaminacyjnych opracowanych przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
     Bawimy się w polski podręcznik i zeszyt ćwiczeń zostały przygotowane w tak uniwersalny sposób, że powinny znaleźć się w każdej polonijnej szkole, która zajmuje się nauką polszczyzny na wszystkich kontynentach. Dzieci i nauczyciele znajdą w nim także wiadomości z zakresu realioznawstwa, które przybliżą im polską kulturę oraz geografię Polski.

poleca Beata Jędryka, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: