Zarząd

dr Agnieszka Karolczuk

Językoznawca, glottodydaktyk, redaktor, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W latach 1989-2013 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Polskiej KUL i lektorka w Szkole Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców KUL (tworzenie i prowadzenie kursów, autorstwo skryptów wewnętrznych). Od roku 2014 związana z Wydziałem Nauk Humanistycznych i Szkołą Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UKSW jako wykładowca, m.in. na specjalizacji Nauczanie języka polskiego jako obcego. Od roku 2004 zaangażowana w system certyfikacji języka polskiego jako obcego (autorstwo i weryfikacja testów, audyt wewnętrzny, egzaminowanie, przewodniczenie egzaminom). Od roku 2013 współpracuje z redakcją kwartalnika „Języki Obce w Szkole”, a od lutego 2017 roku pełni funkcję redaktor naczelnej czasopisma. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: