Zarząd

dr Izabela Wieczorek

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, starszy wykładowca w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Prowadzi intensywne kursy dla kandydatów na studia oraz lektoraty języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania. Od roku 2016 pełni funkcję kierownika Podyplomowych Studiów Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Od 2015 roku jest pełnomocnikiem rektora ds. Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UAM. W 2014 roku koordynowała projekt UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości pozyskanym dla realizacji platformy multimedialnej moodle. W roku 2012 została zaproszona do pracy w Zespole Języka Polskiego poza Granicami Kraju Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Członkini Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego. Od 2003 roku aktywnie uczestniczy w pracach Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Autorka monografii z zakresu onomastyki kulturowej pt. Nazwa w tekście i tekst w nazwie. Antroponimy w polskich przysłowiach i związkach frazeologicznych (2009). Współredagowała podręcznik promocyjny pt. Poznajmy się w Poznaniu! Mini kurs języka polskiego dla cudzoziemców (2015). Autorka opracowania pt. Strachy na Lachy. Nazewnicze komponenty przysłów i frazeologizmów (2016). Obecnie interesuje się strategiami komunikacyjnymi cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: