Zarząd

dr Andriej Babanow

Docent w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Państwowego w Sankt-Petersburgu, prowadzi zajęcia z różnych dyscyplin polonistycznych, zajmuje się zagadnieniami gramatyki (zwłaszcza słowotwórstwa i składni), glottodydaktyki, translatoryki. Przebywał na dłuższych stażach naukowych w Polsce w 1993 r. (Uniwersytet Wrocławski, opiekun naukowy prof. J. Miodek) oraz w 1995 r. (Uniwersytet Warszawski, opiekun naukowy prof. R. Grzegorczykowa).

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: