Zarząd

dr Piotr Kajak

Kulturoznawca glottodydaktyczny, adiunkt w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego). Ukończył slawistykę (bohemistykę) na Uniwersytecie Warszawskim i politologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studiował w Pradze, na Uniwersytecie Karola; wykładał w Bratysławie (Uniwersytet Komeńskiego), Lipsku, Budapeszcie (ELTE), Poczdamie i Barcelonie. W latach 2011-2014 profesor wizytujący na Uniwersytecie Torontońskim.
Współpracownik Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (autor zadań, egzaminator i in.). Swoje badania nad kulturą w procesie nauczania języka polskiego prowadzi z pozycji aca-fana.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: