Zarząd

dr hab. Anna Dunin-Dudkowska

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa polskiego, zastępca dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tłumacz przysięgły języka angielskiego. Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UMCS, w latach 1980-1991 asystent w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Od 1991 r. wykładowca i od 2009 r. starszy wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Prowadzi lektorat języka polskiego jako obcego i języka angielskiego dla studentów rocznego kursu przygotowawczego do studiów w Polsce oraz różnorodne kursy językowe dla cudzoziemców (m.in. dla studentów programu Erasmus). Ponadto uczy języka polskiego w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej i na Kursie Języka i Kultury Polskiej dla nauczycieli i działaczy polonijnych. Specjalizuje się w nauczaniu polskiego w grupach na poziomie początkującym. W 2008 r. obroniła pracę doktorską pt. „Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tekstologii i genologii, głównie w odniesieniu do gatunków administracyjnych i prawnych. Zajmuje się tłumaczeniami, zarówno teoretycznie, prowadząc zajęcia translatoryczne dla słuchaczy kursów wakacyjnych i wykłady z dziedziny teorii przekładu na studiach podyplomowych dla nauczycieli JPJO, jak i praktycznie, wykonując zawód tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Interesuje się zagadnieniami związanymi z językiem specjalistycznym z dziedziny prawa i ekonomii. Opublikowała 4 książki i około 30 artykułów naukowych na tematy językoznawcze, glottodydaktyczne i translatoryczne. W CJKP wielokrotnie przygotowywała studentów do uczestnictwa w festiwalu szekspirowskim „Scenes from Shakespeare” w języku angielskim (wyróżnienia m.in. w 2007r., 2008 r. i 2010r.). Od 2009 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora CJKP. Od 2000 r. kierownik Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej i od 2004 r. koordynator Intensywnego Kursu Języka Polskiego dla studentów programu Erasmus (EILC). Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (2011 r.), dwie nagrody rektorskie III stopnia (1981 r. i 1998 r.) i jedną II stopnia (2010 r.). Członek Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: