Zarząd

dr Grażyna Przechodzka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego i glottodydaktyki polonistycznej; starszy wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS.
Jest członkiem Stowarzyszenia Bristol od 1998 r. W latach 2004-2008 – członek Zarządu Stowarzyszenia. Absolwentka Instytutu Filologii Słowiańskiej w Państwowym Uniwersytecie w Simferopolu (Krym, Ukraina), ukończyła również Podyplomowe Studia Metodyki Nauczania Języka Polskiego jako Obcego na UW. W latach 1999-2009 r. współpracowała z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie: prowadziła zajęcia (wykłady i warsztaty) na kursach dla kandydatów na nauczycieli języka polskiego do szkół na terenach dawnego ZSRR. W latach 2001-2006 uczyła języka polskiego studentów Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Od 2005 r. kierownik Kursu Dokształcającego dla Kandydatów na Lektorów do Zagranicznych Ośrodków Akademickich. Prowadzi lektorat z języka polskiego jako obcego dla studentów rocznego kursu przygotowawczego, a także zajęcia z języka specjalistycznego (ekonomicznego) oraz wiedzy o społeczeństwie. Od roku 2008 prowadzi również zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego na Podyplomowych studiach kwalifikacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Ponadto uczy języka polskiego w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej i na wakacyjnym kursie Praktyki Językowe (kurs przeznaczony jest dla studentów ze Wschodu).
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół glottodydaktyki polonistycznej i językoznawstwa, a także dydaktyki języków obcych. Wzięła udział w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów (i współautorką 8) poświęconych nauczaniu języka polskiego jako obcego (w tym zagadnieniom interferencji językowej i standaryzacji programów nauczania JPJO) oraz współautorką 2 zbiorów zadań certyfikatowych: Wokół Lublina (Lublin 2009) i Celuję w C2 (Kraków 2009). Od r. 2000 członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego, od 2005 r. kieruje pracami tego Zespołu.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: