Biogramy członków

dr Dorota Orsson

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Filolog germanista, członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych, członek zarządu Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech. Absolwentka studiów podyplomowych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego. Wykładowca języka niemieckiego na lektoratach akademickich oraz kursach językowych.
Od roku 2004 lektorka języka polskiego jako obcego na terenie Niemiec, a od roku 2014, dzięki współpracy z Rektoratem Uniwersytetu Szczecińskiego podczas corocznego staff week, lektorka języka polskiego jako obcego dla przedstawicieli zagranicznych uczelni. Moderatorka projektów unijnych prowadzonych przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Szczecińskim, prowadząca polsko-niemieckie grupy tandemowe, uczące się dwóch języków jednocześnie.
Od 2010 roku wykładowca Sprachschule Gartz w Niemczech. Ponadto w latach 2010-2014 lektorka języka polskiego jako obcego w Volkshochschule Uckermark oraz bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg, instytucjach zajmujących się szkoleniem kadr zawodowych w Niemczech.
Zainteresowania badawcze: gramatyka generatywna języka polskiego, niemieckiego i jidysz, tożsamość językowa i kulturowa dzieci polskiej migracji fragmentarycznej oraz sytuacja prawna nauczania dzieci diaspory polskiej języka polskiego jako drugiego, w ramach Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z dnia 25 lipca 1977 r. w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących (77/486/EWG), która zobowiązuje państwa członkowskie m.in. do zastosowania odpowiednich środków mających na celu wspieranie nauczania języka ojczystego oraz szerzenie wiedzy o kulturze państwa pochodzenia.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: