Biogramy członków

mgr Grażyna Balkowska

Grażyna Balkowska ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowe Studium Poradnictwa Rodzinnego na Papieskim Wydziale Teologicznym i Studium Emisji i Higieny Głosu na UWr. Pracowała jako etatowy dziennikarz w „Gościu Niedzielnym”.
W 1976 roku rozpoczęła pracę na Politechnice Wrocławskiej w Zespole Języka Polskiego, kontynuując ją w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Z polskimi studentami prowadzi zajęcia z kultury języka, emisji głosu i warsztaty dziennikarskie. Uczy języka polskiego cudzoziemców, zarówno na poziomie początkowym, jak i na kursach profilowanych dla zaawansowanych.
Przez kilkanaście lat prowadziła tandemowe kursy wakacyjne dla nauczycieli niemieckich w ramach Projektu „Mazury”, realizowanego przez związki zawodowe GEW i NSZZ Solidarność Nauczycieli i Wychowawców, w ostatnich latach koordynuje wymianę studencką między Politechniką Wrocławską a Hochschule Hannover pod patronatem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Jest ogrodnikiem amatorem, pracuje społecznie, lubi śpiewać.

Ze względu na wykonywaną pracę interesowały ją różnorodne zagadnienia, co (poza tekstami prasowymi) zaowocowało następującymi publikacjami:

1. Powiedzmy to sobie. Ćwiczenia form wypowiedzi dla studentów zaawansowanych [...], Kraków, UJ 1995,(współautorstwo: M. Górecki, M. Stawska, M. Zimnak)

2. Śladami Edyty Stein, w: Wrocław Edyty Stein w rysunkach Ryszarda Natusiewicza. Wrocław, Wydawnictwo Urbanistyka, 1997.

3. Projekt „Mazury” czyli intensywny kurs językowy dla nauczycieli, w: Socjolingwistyczne i kulturoznawcze elementy w nauczaniu języków obcych w aspekcie jednoczącej się Europy. Materiały IX Międzynarodowej konferencji [...]. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1998.

4. Duszpasterstwo Akademickie "Wawrzyny" przy parafii św. Wawrzyńca we Wrocławiu, w: Pięćdziesiąt lat Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu, Wrocław, Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego 1999.

5. Duszpasterstwo Akademickie "Maciejówka" przy kościele Uniwersyteckim Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu, w: Pięćdziesiąt lat Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu, Wrocław, Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego 1999.

6. Nauczanie wymowy polskiej w grupie wielojęzycznej, w: Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji [...], Wrocław, Wydawnictwo. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 2004.

7. Witaj Polsko! Arbeitsbuch Bd. 1. Wiesbaden 2010 (współautorstwo M. Wankiewicz-Heise).

8. Witaj Polsko! Arbeitsbuch Bd. 2 Wiesbaden 2010 (współautorstwo) M. Wankiewicz-Heise.

9. Norma językowa w tekstach dotyczących telekomunikacji - przeżytek czy konieczność, Przegląd Telekomunikacyjny 2010 nr 8/9.

10. Jak (nie) korzystać ze słowników, czyli poszukiwanie poprawności językowej, w: Przegląd Telekomunikacyjny 2011 nr 2/3.

11. O odpowiedzialność za słowo w technice, w: Przegląd Telekomunikacyjny 2011 nr 10.

12. Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców od roku 1996. w: 60 lat Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej. Historia we wspomnieniach, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2012 (współautorstwo D. Kozieja-Ruta).

13. Teksty publicystyczne w programie kursu języka polskiego dla grupy ekonomicznej, w: Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 2013, T. 20.

Grażyna Balkowska
starszy wykładowca, magister

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Politechnika Wrocławska

wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27
Wrocław
telefon 71 320 22 23

http://www.sjo.pwr.edu.pl/82473,131.dhtml

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: