Biogramy członków

dr hab., prof. KUL Beata Obsulewicz-Niewińska

Nauka:
Ukończyłam studia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, kierunek filologia polska i historia sztuki. Pracę magisterską z literatury modernizmu napisałam pod kierunkiem prof. Hanny Filipkowskiej (1995). Doktorat poświęcony zagadnieniom komparatystycznym, sc. motywom i wątkom antycznym w twórczości E. Orzeszkowej (2001) - pod kierunkiem prof. Stanisława Fity. W mojej rozprawie habilitacyjnej ( „Nieobałamucona wrażliwość”. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu, Lublin 2008) zostały podjęte zagadnienia etyczne i społeczne związane z szeroko pojętą dobroczynnością i miłosierdziem; materiałem badań była polska proza II połowy XIX wieku. Problematyka kultury literackiej II połowy XIX wieku i I połowy XX wieku stanowi przedmiot moich zainteresowań badawczych. Istotną ich częścią są również prace edytorskie, zwłaszcza związane z twórczością Bolesława Prusa, prowadzone w ramach grantu NPRH Edycja Krytyczna Pism Wszystkich Bolesława Prusa. Jestem kierownikiem tego przedsięwzięcia.

Organizacja życia naukowego:
Podejmowane przez mnie prace organizacyjne wiążą się z Wydziałem Filozofii KUL i Wydziałem Nauk Humanistycznych KUL. W latach 2009-2011 pełniłam funkcję kierownika Katedry Teorii Kultury i Sztuki (Instytut Kulturoznawstwa KUL), od 2011 jestem kierownikiem Katedry Literatury Modernizmu (Instytut Filologii Polskiej KUL). Od 2013 sprawuję funkcję dyrektora Instytutu Badań nad Twórczością C. K. Norwida KUL.

Glottodydaktyka:
Zajęcia glottodydaktyczne związane są ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej KUL (do roku 2004) oraz Fundacją Jana Pawła II. Od 1997 roku prowadzę w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie kurs języka polskiego oraz kultury polskiej dla kandydatów na studia w Polsce. W ramach specjalizacji glottodydaktycznej w Instytucie Filologii Polskiej mam zajęcia z kultury polskiej w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: