Biogramy członków

mgr Maria Kuc

Wykładowca w Centrum „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1992 -96 w School of Slavonic and East European Studies University of London i Foreign Language Centre Oxford University. Pracuje też w Zespole Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Językoznawca. Specjalizuje się w gramatyce funkcjonalnej języka polskiego i semantyce. Współautorka repetytorium gramatycznego dla cudzoziemców „Gdybym dobrze znał język polski...”, Wydawnictwa UW 2010. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. W Stowarzyszeniu „Bristol” od 2007 roku.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: