Biogramy członków

dr Wiola Próchniak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; wykładowca w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL; koordynuje program językowy w Szkole Letniej Języka i Kultury Polskiej KUL; w latach 2007-09 stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej i profesor wizytujący na Indiana University; obecnie kierownik Studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego i kultury polskiej (edycja: Chicago); zajmuje się nauczaniem formalnych aspektów języka w kontekście złożonych relacji łączących język i kulturę – zwłaszcza w jej literackiej formie; autorka skryptów do nauki języka polskiego (od A1 po C1), a także materiałów dla polskich szkół sobotnich w USA, m.in. Polska poezja 20. wieku. Wiersze i ćwiczenia (2013); opublikowała artykuły poświęcone wykorzystaniu tekstów literackich w glottodydaktyce na różnych poziomach zaawansowania językowego oraz książkę Klucz do wierszy. Poezja w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Lublin 2012); członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (od 2003 r.); w Stowarzyszeniu Bristol od 1997 r.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: