Biogramy członków

Dariusz Kasprzyk

Ukończył filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim z tytułem magistra (2011 r.), a także Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2014 r.). W roku 2014 został skierowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do pracy w charakterze lektora języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Aleksandra Jana Cuzy w Jassach (Rumunia), gdzie pracował do roku 2018. W tym czasie uczestniczył również aktywnie w życiu rumuńskiej Polonii, zasiadając w jury konkursów recytatorskich organizowanych w Suczawie i Nowym Sołońcu przez Związek Polaków w Rumunii oraz przewodnicząc pracom jury krajowej Olimpiady Języka Polskiego Ojczystego, będącej eliminacjami do Olimpiady Języka i Literatury Polskiej w Warszawie. Wspólnie ze Związkiem Polaków reaktywował też wieczory kultury polskiej w Jassach. Po powrocie do Polski rozpoczął pracę jako lektor w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz w Dialog School of Polish w Krakowie. Prowadzi też zajęcia dla obcokrajowców w firmach oraz lekcje w szkołach państwowych. Odbywał szkolenia dla nauczycieli języka polskiego jako obcego m in. w Düsseldorfie (Niemcy) oraz Brukseli (Belgia). Obecnie poszerza swoje kompetencje jako słuchacz Podyplomowych Studiów Służby Zagranicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest też członkiem Towarzystwa Polsko – Rumuńskiego w Krakowie. Uczestniczył w konferencjach organizowanych w Rumunii (Jassy, Piatra Neamț), jak i na Ukrainie (Czerniowce), czego efektem są publikacje w tomach pokonferencyjnych. Publikował również w Polonusie, Piśmie Związku Polaków w Rumunii. Pracował też jako archiwista oraz nauczyciel języka łacińskiego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: