Aktualności

Dodane: 2016-08-31

Prezentujemy ośrodek, w którym we wrześniu odbędzie się regionalna konferencja współorganizowana przez Stowarzyszenie „Bristol” - Język w kulturze - kultura w języku 3

POLONISTYKA W PRESZOWIE NA SŁOWACJI

Preszowska polonistyka ma długą tradycję. Lektorat języka polskiego został w Preszowie otwarty w roku 1969, w roku akademickim 2015/2016 skończył już 47. rok swego istnienia. Od początku istnienia lektoratu nauczanie języka polskiego było realizowane w ramach kilku programów. Obecnie nauka języka polskiego realizowana jest w Katedrze Studiów Środkowoeuropejskich Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Preszowskiego w ramach programu studia środkowoeuropejskie. Od r. akademickiego 2012/2013 na stopniu licencjackim a od r. 2016/2017 już także na stopniu magisterskim. Głównym gwarantem programu jest prof. Peter Káša, współgwarantami są doc. Marta Vojteková a doc. Ľudovít Petraško.


Jądro programu stanowią przedmioty zorientowane na uzyskanie kompetencji językowych w języku polskim, następna grupa przedmiotów związana jest z literaturą i kulturą Polski, a także innych krajów środkowoeuropejskich. W programie są też przedmioty zapoznające studentów z podstawami przekładu pisemnego i ustnego, i przedmioty, dzięki którym studenci uzyskają rozeznanie w geografii, polityce i historii Polski i innych państw środkowoeuropejskich. Oprócz głównego języka polskiego, w trzecim semestrze studenci wybierają język B. Podczas studiów studenci odbywają także praktyki. Studia umożliwiają pobyt za granicą, dają perspektywę podróżowania i korzystania ze stypendiów (Erasmus, SAIA, szkoły letnie).
http://www.ses.unipo.sk/
http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/iruas/hhh/

Wybrane publikacje:

  • Vojteková, Marta: Predložky v spisovnej slovenčine a poľštine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2008. (monografia)
  • Vojteková, Marta: Slovenské a poľské adjektívum z aspektu slovotvornej motivovanosti. Prešov: Vydavateľstvo PU 2016. (monografia)
  • Sokolová, Miloslava – Vojteková, Marta – Mirosławska, Wirginia – Kyseľová, Miroslava: Slovenčina a poľština: synchrónne porovnanie s cvičeniami. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2012. (podręcznik)
  • Vojteková, Marta: Písomný prejav: slovensko-poľský komparatívny aspekt. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2015. (podręcznik)
  • Vojteková, Marta: Latinsko-slovensko-poľský slovník anatomických termínov I. Prešov: Vydavateľstvo PU 2015. (słownik)


Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: